Vikingting

Vi ønsker deg velkommen til Vikingting 25-27.mai 2018. Her vil du finne program når den er klar. Sett av dato allerede nå.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 vikingting er over og vi takker innleggsholdere, deltagere og besøkende.


Her finner du informasjon om Vikingting 19-21.mai 2017
Viking 20-21.mai:


Foredragsholdere og seminarene:Fagseminar fredag 19.mai:

18.00 Innledning for kveldens tema, Dr. Martin Gollwitzer, arkeolog, Vest-Agder fylkeskommune
          M. Gollwitzer innleder med en overblikk over tema og dens viktighet før vi går dypere inn i detaljene.

18.45 Ung i et gammelt yrke, Magnus Vartdal, smed
          Magnus, smeden kjent fra tv-serien Anno forteller om hvordan det er å være en smed presentant for gammelt håndtverkstradisjon som står i fare for å forsvinne. Magnus er også en konkurranse smed, kanskje vi hører noe om den moderne smeden?

19.15 Iron smelting experiments with stonebox furnaces, Joni Karjalainen (FI) archaeologist
         J.Karjalainen bringer til oss kunnskap fra nabolandet via sin masteroppgave som omhandlet jernvinning i folkevandringstiden i Finland og Karelia. Karjalainen har brukt eksperimentel arkeologi som metodisk utgangspunkt og vi  vil  få presentert beskrivelse om hvilke erfaringer ble gjort i forsøkene som dannet grunnlaget for hannes studie. Innlegget vil bli foretatt på engelsk.

20.00 Jern-Handel-Borgerkrig. jernvinna i Setesdal 900-1200, Frans-Arne Stylegar, arkeolog
           F.A.Stylegar er et kjent navn på Sørlandet og i sin kjente stil vil han gi oss en innføring om jernvinna i Agder. Når vi leser at også borgerkrig er med i bilde, kan vi bare lure hva spennende er det som kommer opp? Som tidligere fylkeskonservator vil Stylegar gi oss et innlegg med lokalkunnskap som få kan måle seg med. Dette sier Stylegar om sitt innlegg: Øvre Setesdal var et hovedområde i Norden for produksjon av jern fra 900-tallet og fremover. Hvem stod bak, hva ble jernet brukt til, og hvilken betydning fikk denne virksomheten for politikk og samfunn

Gratis inngang uten påmelding.

Tekstilseminar lørdag 20,mai

Programpresentasjon kommer


12.00 Snartemobånd, Randi Stolz, mestervever

Randi Stoltz vil vise frem sin  siste tolkning av Snartemo V båndet (Original vises på bildet). Som ledd i prosjektet  om Snartemo tekstilene vil vi vise frem for første gang en utkast for Snartemo II bånd, "dyret". Dette er den ukjente skatten fra Snartemo-gravene som er opprinnelsen til den kjente Snartemo-sverdet. Tekstilene presenterer viktige bilder av både den teknologiske utviklingen i samfunnet, samhandling med andre og ikke minst, de vekker mange spørsmål som vi leter svar på. Hvordan kunne oldtidens menneske skape noe så vakkert? Klarer vi gjennskape dette i dag?

Randi vil dele sine tanker om brikkeveving i jernalder med utgangspunkt i den erfarne veveren hun er.


 

13.00 Migrationperiod textilefibers, Phd Archaeologist Krista Vajanto

Migration period textiles were high quality products what comes to fibres, spinning, dyeing and textile structures.
The textiles needed very, very skilled crafts persons to join their forces to be able to produce these demanding textile products.
This can clearly be seen in the famous finds from Snartemo, Evebö/Eide and Högom. However, there are some recently analysed
textile fragments in Finland too, showing that the luxury textiles were available at several distant areas of the Nordic countries.
One possible and likely cultural bridge was the Baltic Sea that permitted the movability of social interaction, skilled crafts persons,
techniques and fibre as well as dye materials between the distant coasts.14.00 Brickvävning- tolkning og forskning,  Maikki Karisto, mestervever
         

Maikki Karisto har gjort en livslang arbeid for håndverk. Hun har spesialisert seg innen brikkeveving og har utgitt flere
bøker om tema. Siden 2010 har hun fordypet seg i brikkeveving i jernalder  særlig fra Finland. Ved siden av sin arbeid
som håndverkslærer og utvikler av undervisningsmateriale har hun fordypet seg i ulike veveteknikker innen brikkeveving
i fra flere tidsperioder. Hun har tatt for seg nordiske, baltiske og sentraleuropeiske bånd, t.o.m noen asiatiske brikkevevsteknikker.
I det senere tid har hun vist frem sin arbeid også i seminarer hvor hun har holdt innlegg om hvordan analysere arkeologisk
brikkevevs materiale. En av de viktigste har vært båndet fra Hallstatt-perioden (ca. 500 f.kr) HallTex 152-båndet som var
presentert i EXAR seminaret i Østerike. Seminaret har fokus på Experimentell arkeologi. Analysen vil bli publisert i sin helhet
på EXAR (Experimentelle Archäologie ) publikasjon høsten 2017. Foredraget vil bli beholt på svensk.

Eksempel av analysemetode utviklet av Maikki Karisto:

HallTex 152 –brikkebånd analyse. Foto: Johann Reschreiter, Naturhistorisches Museum Wien/tegning Maikki Karisto.14.45    Farging i jernalder, Elisabeth Vetland, fargekjerring
            

Elisabeth Vetland er en erfaren farger som farger med planter både med vannløselige pigmenter men også med fermentering i urin.
Her vil vi få praktisk fortelling om vikingtidens fargekilder.

    


Nyhende